Puun lämpöarvo

Puun lämpöarvo kertoo, kuinka tehokkaasti poltettava puu lämmittää. Tähän lämpöarvoon vaikuttaa poltettavan puun kosteus. Mitä kuivempaa puu on sitä suurempi on sen lämpöarvo. Eri puulajien lämpöarvoilla ei ole juurikaan eroja verrattaessa kuiva-ainetta painoyksikköä kohden.

Tiheimpänä koivun lämpöarvo tilavuusyksikköä kohden on suurin. Yhdestä kiintokuutiosta saadaan 2,2-2,5 irto-m3 haketta, jonka lämpöarvo vaihtelee 1700 – 2400 kWh välillä puulajista riippuen.

Puulaji Lämpömäärä kwh/kg Lämpöarvo kwh
Mänty 4,15 1360
Kuusi 4,10 1320
Koivu 4,15 1700
Leppä 4,05 1230
Haapa 4,00 1330